1
عضویت در وب سایت دریتاشاپ کاملا رایگان است.
2
دریتاشاپ موظف به حفظ و مراقبت از اطلاعات شخصی کاربران می باشد اعم از اطلاعات شخصی , سوابق خرید و پیام های کاربران می باشد.
3
حفظ و نگهداری از رمز عبور بر عهده کاربران است و دریتاشاپ هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده غیر مجاز افراد غیر از کلمه عبور کاربر را بر عهده ندارد.
4
دریتاشاپ حق استفاده تجاری و یا تبلیغاتی از شماره تماس کاربر ندارد و صرفا اطلاع رسانی بنا بر درخواست رسمی کاربر در وب سایت دریتاشاپ خواهد بود .